Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 19 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 15:58 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 21 năm 2018, từ 21/05/2018 đến 27/05/2018 )

- In giấy khen và số giấy khen.

- Chuẩn bị hồ sơ kiểm kê TBDH để BGH, Ban thanh tra kiểm tra cuối năm.

- Sắp xếp phòng làm việc chuẩn bị niêm phong .

- Tham gia lễ tổng kết phát thưởng năm học 2017- 2018 vào lúc 6h30.

- Chuyển các máy về phòng tin học.

Các tin khác