Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 20 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 09:08 22/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2019, từ 22/04/2019 đến 28/04/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- In sổ đăng ký sử dụng TBDH học kỳ 2..

- Tổng hợp các tiết dạy thực hành học kỳ 2 của giáo viên.

- Kiểm tra máy cacset , máy vi tính phòng tin chuẩn bị thi học kỳ 2.

Các tin khác