Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 08:59 24/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 17 năm 2017, từ 24/04/2017 đến 30/04/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Chuẩn bị CSVC để tổ chức thi HK II.

- Làm vệ sinh sắp xếp TBDH  các phòng bộ mộn.

- Tham dự ĐH TDTT xã Quảng Thành.

Các tin khác