Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 07:54 01/03/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 9 năm 2021, từ 01/03/2021 đến 07/03/2021 )

Làm, đối chiếu số liệu tiền gửi tháng 2.2021

Làm, Chuyển lương, BH, KPCĐ tháng 3 , truy lĩnh nâng lương, thâm niên đợt 2.2020

Nộp đối chiếu năm 2020 cho PTC.

Điều chỉnh mức đóng BH cho GV nâng lương, thân niên

Các tin khác