Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:16 02/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 43
( Tuần 9 năm 2017, từ 27/02/2017 đến 05/03/2017 )

Làm, hoàn tạm ứng kinh phí tháng 01+02/2017 

Làm, đối chiếu số liệu tiền gửi KB tháng 2

Làm lương và truy lĩnh nâng lương 6 tháng cuối năm 2016

Làm báo cáo nộp PGD

Các tin khác