Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 07:57 22/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 8 năm 2021, từ 22/02/2021 đến 28/02/2021 )

- Làm quyết toán KPCĐ nộp LĐLĐ Huyện

- Nộp hồ sơ nghỉ hưu cho giáo viên.

- Rút tiền KPTX KB

- Chuyển tiền điện thoại tháng 01/2021.

Các tin khác