Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:12 18/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

Họp giao ban tổ VP

Làm đối chiếu hủy DT 2018

Làm hồ sơ, sổ sách KT

Chuyển tiền điện, điện thoại

Làm báo cáo NĐ 43 nộp PTC

Các tin khác