Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:57 21/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Chuyển tiền điện, nước

Làm bảng đăng ký biên chế quỹ lương có xác nhận của phòng NV nộp cho PTC

Điều chỉnh quyết định nâng lương cho GV.

Các tin khác