Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:30 11/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

Họp giao ban tổ Vp

Chuyển tiền điện thoại

Làm báo cáo CSVC học kỳ 1 năm học 2018-2019

Điều chỉnh BH cho CBGV do nâng lương, thâm niên

Các tin khác