Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:39 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2017, từ 13/02/2017 đến 19/02/2017 )

Làm lại đối chiếu TG tháng 12/2016, năm, tháng 01/2017

Đối chiếu TG(KB)

Làm dự toán năm 2017

Làm giấy thôi trả lương cho GV thuyên chuyển công tác

Các tin khác