Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 07:55 03/02/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 6 năm 2020, từ 03/02/2020 đến 09/02/2020 )

Họp giao ban đầu tuần

Làm , đối chiều TGKB tháng 01.2020

Làm, nộp báo cáo NĐ 43/2019 cho PTC

Làm, chuyển lương, PC tháng 02/2020

Họp HĐSP tháng 02/2020

Các tin khác