Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:44 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017 )

Thanh toán các hợp đồng sửa chữa chữa,

Làm báo cáo công đoàn

Thanh toán các khoản trước và sau tết

làm lại thẻ BHYT của CB, GV

Các tin khác