Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:27 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 52 năm 2016, từ 26/12/2016 đến 01/01/2017 )

Chuyển tiền theo NĐ 116,19

Rút kinh phí thường xuyên

Rút tiền gửi học phí về nhập quỹ chi thường xuyên

Gặp mặt kế toán cuối năm

Các tin khác