Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:24 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 51 năm 2016, từ 19/12/2016 đến 25/12/2016 )

Họp giao ban tổ VP

Làm hồ sơ thanh toán tiền sửa chữa

làm hồ sơ, thanh toán chế độ 

Thanh toán biên lai thu phí, lệ phí

Làm chế độ theo NĐ 116, 19

 

Các tin khác