Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:59 07/12/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 50 năm 2020, từ 07/12/2020 đến 13/12/2020 )

- Rút KP thường xuyên KB

- Chuyền tiền nước

- Làm, chuyển lương tháng 12

- Đối chiếu BH cuối năm

Các tin khác