Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:21 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 50 năm 2016, từ 12/12/2016 đến 18/12/2016 )

Họp giao ban tổ VP

Làm hồ sơ chuyển tiền phần mềm quản lý dạy học

Làm hồ sơ, chuyển tiền sửa điện

làm hoàn tạm ứng KPTX với KB

Mua biên lai thu phí, lệ phí

Chuyển tiền điện , nước

Các tin khác