Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 17:59 18/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 5 năm 2021, từ 01/02/2021 đến 07/02/2021 )

- Làm đối chiếu TG tháng 01.2020

- Làm đối chiếu năm nguồn 12

- Làm, chuyển lương, BH, KPCĐ tháng 02.2020

Các tin khác