Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 07:57 03/02/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2020, từ 27/01/2020 đến 02/02/2020 )

Nghi tết Nguyên Đán từ 27/01 đến 29/01/2020

Làm điều chỉnh mức đóng BH cho CB, GV, NV nâng lương

Các tin khác