Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:39 02/12/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 49 năm 2020, từ 30/11/2020 đến 06/12/2020 )

Họp xét nâng lương đợt 2/2020

Làm đối chiếu TGKB tháng 11

Làm, đối chiếu KP NSNN cấp 11 tháng

Họp HDDSP tháng 12.

Các tin khác