Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:13 02/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2019, từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 )

Họp giao ban tổ VP

Hoàn thiên báo cáo kiểm tra BHXH, BHYT, BHTN nộp đoàn kiểm tra

Làm và đối chiếu số liệu kho bac

Đối chiếu tình hình đóng BH.

Các tin khác