Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:43 11/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

Làm đối chiếu tiền gửi tháng 11

làm đối chiếu KP 11 tháng

Chuyển tiền điện, nước

Làm hồ sơ lương tháng 12

Các tin khác