Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:18 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 49 năm 2016, từ 05/12/2016 đến 11/12/2016 )

Họp giao ban tổ VP

Đối chiếu KP KB từ tháng 01-11/2016

Làm hồ sơ lườn +truy lĩnh lương theo NĐ 47

Chuyển lương+ truy lĩnh

Làm hồ sơ rút tiền cấp bù học phí

Các tin khác