Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:15 26/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018 )

Họp giao ban tổ VP

Hoàn tạm ứng KB

Hoàn chỉnh hồ sơ nâng lương đợt 2/2018 nộp PGD

Nộp lại CĐKP cho PTC

Các tin khác