Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:16 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 48 năm 2016, từ 28/11/2016 đến 04/12/2016 )

Họp giao ban tổ VP

Chuyển tiền điện thoại tháng 10

 Nhận dự toán bổ sung

Họp HĐSP

Làm đối chiếu tiền gửi tháng 11

Các tin khác