Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:08 26/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 48 năm 2013, từ 25/11/2013 đến 01/12/2013 )

Họp giao ban tổ VP

Chuyển tiền điện, nước, điện thoại

Hoàn tạm ứng thâm niên 2011

Tập hợp hồ sơ miễn, giảm học phí 2013-2014 nộp PGD

Các tin khác