Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:15 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 )

Làm dự toán điều chỉnh giảm

Nộp dự toán điều chỉnh giảm cho PTC

Chuyển tiền tạp chí

Chuyển tiền sửa máy tính

Các tin khác