Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:15 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 )

Làm dự toán điều chỉnh giảm

Nộp dự toán điều chỉnh giảm cho PTC

Chuyển tiền tạp chí

Chuyển tiền sửa máy tính

Các tin khác