Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:43 12/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 )

Chuyển tiền truy lĩnh lương theo NĐ 72

Chuyển tiền điện, photo

Rút tiền cấp bù học phí di sự cố môi trường biển HKII năm học 2017-2018

Chuyển tiền lễ 20/11/2018

Các tin khác