Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:41 11/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2019, từ 04/11/2019 đến 10/11/2019 )

Làm, chuyển lương tháng 11.2019

làm dự toán bổ sung

Tham gia ngoại khóa

Chuyển tiền nước máy

Các tin khác