Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:51 05/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2018, từ 05/11/2018 đến 11/11/2018 )

Họp giao ban tổ VP

Nộp dự toán công đoàn 2019 cho LĐLĐ Huyện

Rút tạm ứng KP thường xuyên KB

Chuyển tiền nước máy

Tham gia ngoại khóa HIV/AIDS

Các tin khác