Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:16 08/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2016, từ 07/11/2016 đến 13/11/2016 )

Thứ 2: Chuyển lương tháng 11/2016

Thứ 3: Hoàn thiện hồ sơ ngân lương 6 tháng cuối năm 2016 nộp PGD

Thứ 4: Chuyển tiền nước máy

Thứ 5: Cập nhật sổ BHXH của GV thuyên chuyển công tác

Thứ 6: Tổng hợp danh sách học sinh có thẻ BHYT bãi ngang để báo cáo BH cấp tiền KPCSSKBĐ

Các tin khác