Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 11:22 04/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013 )

Họp gia ban tổ VP

Nghiệm thu sửa chữa phòng vi tính

Nộp hồ sơ địn học của giáo viên (PGD)

Làm đối chiếu số liệu tháng 10 (KB)

Làm và chuyển lương tháng 11/2013

Xét nâng lương 6 tháng cuối năm 2013 ( Thứ 4)

Làm việc với HT - TQ

Họp hội đồng

Tổng kết vệ sinh phòng làm việc cuối tuần

Các tin khác