Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 11:22 04/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013 )

Họp gia ban tổ VP

Nghiệm thu sửa chữa phòng vi tính

Nộp hồ sơ địn học của giáo viên (PGD)

Làm đối chiếu số liệu tháng 10 (KB)

Làm và chuyển lương tháng 11/2013

Xét nâng lương 6 tháng cuối năm 2013 ( Thứ 4)

Làm việc với HT - TQ

Họp hội đồng

Tổng kết vệ sinh phòng làm việc cuối tuần

Các tin khác