Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 13:30 31/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018 )

Họp giao ban tổ Vp

Nộp hồ sơ chế độ đi học của GV ( PGD)

Nộp cân đối KP đến quý 3/2018

Làm dự toán chênh lệch lương 1.390.000đ nộp PTC

Họp hội đồng sư phạm

làm đối chiếu tiền gửi KB tháng 10/2018

Các tin khác