Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:38 01/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2016, từ 31/10/2016 đến 06/11/2016 )

Thứ 2: Họp giao ban tổ VP

          Hoàn tạm ứng KP tháng 10

Thứ 3: Nộp bổ sung KP tăng chức vụ cho PTC

          Làm đối chiếu số liệu TKTG tháng 10/2016

Thứ 4: Đối chiếu số liệu tháng 10/2016 ( KB)

          Tập hợp hồ sơ nâng lương đợt 2/2016

Thứ 5: Họp hội đồng sư phạm

          Xét nâng lương đợt 2/2016

Thứ 6: Làm hồ sơ lương, BH, KPCĐ tháng 11/2016

Các tin khác