Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:07 28/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 44 năm 2013, từ 28/10/2013 đến 03/11/2013 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Lên kế hoạch công tác tuần

Làm việc với đoàn thanh tra

Chuyển tiền thai sản cho giáo viên

Tổng vệ sinh phòng làm việc cuối tuần

Các tin khác