Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 13:33 31/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 )

Họp giao ban tổ VP

Nộp quyết toán KPCSSKBĐ cho BHXH

Nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí quý 3/2018

Chuyển tiền điện

Nộp hồ sơ hộ nghèo, cân nghèo cho PGD

Các tin khác