Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 13:33 31/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 )

Họp giao ban tổ VP

Nộp quyết toán KPCSSKBĐ cho BHXH

Nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí quý 3/2018

Chuyển tiền điện

Nộp hồ sơ hộ nghèo, cân nghèo cho PGD

Các tin khác