Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:32 21/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 43 năm 2013, từ 21/10/2013 đến 27/10/2013 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Chuyển tiền điện thoại

Chuyển tiền mua sách

Làm hợp đồng làm cửa sắt của sổ phòng học

Làm hợp đồng sửa nhà xe sau bão

Rút tạm ứng thường xuyên

Làm hồ sơ kế toán

Tổng vệ sinh phòng làm việc cuối tuấn

Các tin khác