Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:15 15/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018 )

Nộp quyết toán KPCSSKBĐ cho BHXH

Nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phic quý III cho chi cục thuế

Chuyển tiền điện, sửa chữa

Nộp hồ sơ hộ nghèo, cân nghèo học kỳ I năm học 2018-2019 cho PGD

Rút tiền cấp bù HP học kỳ II năm học 2017-2018

Các tin khác