Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:30 21/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Photo dự toán 2014 nộp PGD

Chuyển tiền mua thiết bị

Làm cân đối kinh phí đế quý 3/2013

Các tin khác