Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:00 05/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 41 năm 2020, từ 05/10/2020 đến 11/10/2020 )

Họp giao ban tổ Vp

Lên KH công tác tuần

Làm và chuyển lương tháng 10

Họp rà soát chuẩn bị hội nghị CBCC năm học 2020-2021

Chuyển tiền nước tháng 9

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thu học phí quý 3 cho chi cục thuế

Tham dự hội nghị CBCC

Tổng hợp hồ sơ chế độ HS nộp PGD

Các tin khác