Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 11:06 09/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2019, từ 07/10/2019 đến 13/10/2019 )

Tổng hợp danh sách hộ nghèo, cận nghèo nộp PGD.

- Làm  dự toán ngân sách bổ sung nộp Phòng tài chính.

- CHuyển tiền nước.

Các tin khác