Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:12 15/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

làm hợp đồng, thanh lý KPCSSKBĐ nộp BHXH

Chuyển tiền điện thoại, nước

Tham dự ngoại khóa ATGT

Làm đơn miễn giảm HP, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.

Các tin khác