Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 11:17 06/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015 )

Họp giao ban tổ VP

Làm, đối chiếu số liệu quý 3, tháng 9.

Làm lương tháng 10/2015

Làm việc với hiệu trưởng về kế hoạch mua sắm trang thiết bị ,đồ dùng dạy học

Tổng hợp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo.

Các tin khác