Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:15 08/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 41 năm 2013, từ 07/10/2013 đến 13/10/2013 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Ký bảng đăng ký quỹ lương, thâm niên 2014 

Chuyển tiền mua sách

Chuyển tiền sử máy in

làm bảng điều chỉnh mức đóng BH của GV mới đến và giáo viên nâng lương

Duyệt quyết toán quý 3/2013

Các tin khác