Dạy tức là học hai lần''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:31 28/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 40 năm 2020, từ 28/09/2020 đến 04/10/2020 )

Tổng hợp KP đào tạo, đi học nộp cho PGD

Xuất hóa đơn học phí cho học sinh

Làm và đối chiếu KP quý 3.

Tổng hợp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo nộp PGD.

Các tin khác