Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 11:05 09/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2019, từ 30/09/2019 đến 06/10/2019 )

- Báo cáo các khoản thu chi năm 2019- 2020 cho PGD.

-Làm bảng  lương tháng 10.

Các tin khác