Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 06:24 28/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015 )

Thứ 2:

 Sáng: Họp giao ban tổ Vp

 Chiều: Hoàn tạm ứng KB

            Liên hệ với PNV về bổ sung hồ sơ cán bộ

Thứ 3: Tạm ứng KPNS ( KB)

           Tập hợp DS học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nộp PGD.

Thứ 4: Thanh toán biên lai thu phí, lệ phí ( Chi cục thuế)

Thứ 5,6,7: Đi học KT trưởng

Các tin khác