Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 06:24 28/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015 )

Thứ 2:

 Sáng: Họp giao ban tổ Vp

 Chiều: Hoàn tạm ứng KB

            Liên hệ với PNV về bổ sung hồ sơ cán bộ

Thứ 3: Tạm ứng KPNS ( KB)

           Tập hợp DS học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nộp PGD.

Thứ 4: Thanh toán biên lai thu phí, lệ phí ( Chi cục thuế)

Thứ 5,6,7: Đi học KT trưởng

Các tin khác