Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:12 08/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013 )

Làm đối chiếu số liệu tháng 9/2013

Đối chiếu số liệu tháng 9/2013

Làm dự toán 2014 nộp PTC

Làm lương tháng 10/2013

Hội nghị công đoàn

Các tin khác