Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:12 08/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013 )

Làm đối chiếu số liệu tháng 9/2013

Đối chiếu số liệu tháng 9/2013

Làm dự toán 2014 nộp PTC

Làm lương tháng 10/2013

Hội nghị công đoàn

Các tin khác