Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:00 03/02/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 4 năm 2020, từ 20/01/2020 đến 26/01/2020 )

Họp giao ban tổ VP

Làm thẻ BHYT cho GV bị hỏng, thuyên chuyển

Vệ sinh phòng làm việc, niên phong phòng trước khi nghỉ tết Nguyên Đán

Nghỉ tết Nguyên Đán

Các tin khác