Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:28 28/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 39 năm 2020, từ 21/09/2020 đến 27/09/2020 )

Điều chỉnh mức đóng BH cho GV nâng lương, thâm niên, thuyên chuyển công tác

Chuyển tiền cho các đơn vị

Làm và nộp dự toán bổ sung

Tập huấn kế toán

Tham gia học chính trih hè

Các tin khác