Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:28 28/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 39 năm 2020, từ 21/09/2020 đến 27/09/2020 )

Điều chỉnh mức đóng BH cho GV nâng lương, thâm niên, thuyên chuyển công tác

Chuyển tiền cho các đơn vị

Làm và nộp dự toán bổ sung

Tập huấn kế toán

Tham gia học chính trih hè

Các tin khác