Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 11:04 09/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019 )

 Tổng hợp danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo- Học sinh khuyết tật.

- Tổng hợp danh sách học sinh được miễn giảm học phí.

- Hoàn tất hồ sơ và quyết toán sau Hội nghị CBCC.

Các tin khác